Kabukiföreningen Skandinavien
den lilla föreningen för att sprida kunskap om den sällsynta diagnosen 

Kabuki Syndrom

Vi kopplar samman människor, kunskap och forskning

Fira Kabukidagen med oss!

Måndagen den 23:e oktober uppmärksammar vi den internationella Kabukidagen - Kabuki Syndrome Awareness Day - för att sprida mer information om den sällsynta diagnosen.

Kom och fira tillsammans med oss på vårt Instagram Live-event kl. 19!

Varför finns vi?

Föreningens syfte

Syfte

Människor

Föreningen arbetar för att stödja människor med Kabuki Syndrom, deras släktingar och andra närstående. Föreningen är till för att koppla samman dessa människor för erfarenhetsutbyte och stöttning sinsemellan. Ambitionen är att årligen anordna en träff för familjer med Kabuki Syndrom.

Syfte

Kunskapsspridning

Föreningen arbetar för att sprida information och vetenkapligt baserad kunskap om den sällsynta diagnosen Kabuki Syndrom för att öka förståelse och kännedom om diagnosen i samhället.

Syfte

Forskning

Föreningen har som mål att kunna verka för ökade resurser till forskning rörande Kabuki Syndrom.

vi finns här för dig

Kontakta oss

Vid eventuella frågor och funderingar, kontakta oss gärna.
Namn E-post Meddelande Skicka in