Kabukiföreningen Skandinavien Kontakta oss

+46733106506

den lilla föreningen för att sprida kunskap om den sällsynta diagnosen 

Kabuki Syndrom

Vi kopplar samman människor, kunskap och forskning

Missa inte Kabukiföreningen skandinaviens

Familjeläger

Var med på premiären när föreningen arrangerar sitt första familjeläger för medlemmar
den 17-18 augusti på Ågrenska utanför Göteborg!
Varför finns vi?

Föreningens syfte

Syfte

Människor

Föreningen arbetar för att stödja människor med Kabuki Syndrom, deras släktingar och andra närstående. Föreningen är till för att koppla samman dessa människor för erfarenhetsutbyte och stöttning sinsemellan. Ambitionen är att årligen anordna en träff för familjer med Kabuki Syndrom.

Syfte

Kunskapsspridning

Föreningen arbetar för att sprida information och vetenkapligt baserad kunskap om den sällsynta diagnosen Kabuki Syndrom för att öka förståelse och kännedom om diagnosen i samhället.

Syfte

Forskning

Föreningen har som mål att kunna verka för ökade resurser till forskning rörande Kabuki Syndrom.

vi finns här för dig

Kontakta oss

Vid eventuella frågor och funderingar, kontakta oss gärna.
Namn E-post Meddelande Skicka in