Kabukiföreningen Skandinavien
årligt

Medlemskap

Öppet för alla som vill stödja vår verksamhet.

Diagnosbärare, anhöriga och andra som är intresserade är varmt välkomna som medlemmar.

Du blir enkelt medlem i föreningen genom att fylla i formuläret nedan på denna sida samt att du gör en inbetalningen till Kabukiföreningen Skandinavien med Plusgiro-konto 210 97 83-7 enligt följande priser:

  • Personligt medlemskap250 kr

  • Familjemedlemskap500 kr (folkbokförd på samma adress)

  • Yrkesmedlemskap* – 750 kr

* Yrkesmedlemskap kan tecknas av t ex en personalgrupp på ettLSS-boende, daglig verksamhet eller ett företag som vill stödja föreningen.

Ange ditt namn som meddelande vid inbetalningen.

Medlemskap räknas per kalenderår, vilket betyder att du har medlemskap året ut, och inte ett år från att du betalade. Passa därför på att betala så tidigt på året som möjligt så att du får njuta av ditt medlemskap under hela året.  

Medlemskap ger rätt att utöva rösträtt vid årsmötet.

  • Riksförbundet Sällsynta diagnoser

    Föreningen är medlem i Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Detta innebär att du som medlem i Kabukiföreningen Skandinavien även automatiskt är enskild medlem i Riksförbundet Sällsynta Diagnoser. Du är därmed ansluten till en samlingsförsäkring hos Folksam. Försäkringen kan exempelvis täcka skador som uppkommer vid föreningsträffar.

ansök nu om att

Bli medlem

Du godkänner genom din anmälan att dina personuppgifter sparas i enlighet med GDPR i föreningens medlemsregister.
Välj typ av medlemskap Ditt namn Ditt personnummer Kön
Diagnosbärare eller ej
Diagnosbärare
Ej diagnosbärare
Namn på ev. diagnosbärare i familjen Födelseår på ev. diagnosbärare i familjen Adress Postnummer Postort Telefonnummer E-post Meddelande Skicka in